Pravila in pogoji zasebnosti

Pravila in pogoji zasebnosti spletnega mesta www.termotom.si in digitalnih dejavnosti podjetja Termotom d.o.o.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Lastnik spletne strani in spletne domene termotom.si  (v nadaljevanju: spletna stran) je podjetje Termotom d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec.

Uporaba spletne strani se šteje kot soglasje, da se obiskovalec strinja s splošnimi pogoji uporabe spletne strani.

Pridržujemo si pravico, da se splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni na način, da se na spletni strani objavi nova različica.

2. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Termotom d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih spletne strani in določene podatke o osebah, ki pustijo svoje kontaktne podatke. Osebne podatke se skrbno varuje in obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, se ne uporablja za noben drug namen in brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če bi bili k temu zavezani na podlagi predpisov.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere obiskovalec prihaja) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

V skladu s področno zakonodajo vas obveščamo, da imate možnost uveljavitve naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(i) pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam, prosimo, posredujte na elektronski poštni naslov info @ termotom.si.

(ii) pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam, prosimo, posredujte na elektronski poštni naslov info @ termotom.si.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«),

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog, zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam, prosimo, posredujte na elektronski poštni naslov info @ termotom.si.

(iv) pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave nam, prosimo, posredujte na elektronski poštni naslov info @ termotom.si.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno ber.ljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam, prosimo, posredujte na elektronski poštni naslov info @ termotom.si.

(vi) pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam, prosimo, posredujte na elektronski poštni naslov info @ termotom.si ali s priporočeno pošto na sedež organizacije.

Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.