Vizija in poslanstvo

Podjetje Termotom d.o.o. bo postalo najprepoznavnejši, uspešen, tržno h kupcu orientiran ponudnik prosojnih polikarbonatnih in akrilnih plošč ter izdelkov iz teh plošč.

Vizija družbe

Podjetje Termotom d.o.o. bo postalo najprepoznavnejši, uspešen, tržno h kupcu orientiran ponudnik prosojnih polikarbonatnih in akrilnih plošč ter izdelkov iz teh plošč.

Poslanstvo družbe

Podjetje Termotom d.o.o. zadovoljuje svoje kupce s kakovostnimi, naprednimi ploščami ter izdelki iz akrila in polikarbonata. S stalnim spremljanjem in uvajanjem razvojnih dosežkov ter novih spoznanj želi svojo dejavnost prenesti tudi na druga področja, povezana s prosojnimi ploščami. Dosegati rast in razvoj družbe z zadovoljevanjem potreb potrošnikov in interesov lastnikov, zaposlenih, okolja in poslovnih partnerjev je naše poslanstvo.